-10.8 ℃

Korduvad küsimused käsipagasi kohta

Enne julgestuskontrolli läbimist, soovitame tutvuda allpool toodud enim esitatud küsimuste ja vastustega ning teha vajalikud ettevalmistused. Nii saame pakkuda kõigile reisijatele meeldivat ning kiiret julgestusprotseduuride läbiviimist ning reis saab alata vaid positiivsete emotsioonidega.

Kuidas läbida julgestuskontrolli kiiresti ja sujuvalt?
Soovitame pakkida kõik vedelikud registreeritud pagasisse ja jälgida, et käsipagasis ei oleks muid keelatud esemeid. Järgi julgestustöötaja juhiseid! Tuleb arvestada võimalusega, et ka siis, kui pagasis ei ole keelatud esemeid, võidakse teha pistelist julgestuskontrolli, mille käigus võetakse pagasilt lõhkeaine proov.

Mida on mõeldud vedelike all?
Suur osa ainetest on selgelt vedelikud, nagu näiteks joogid ja parfüümid. Aga vedelikena on lennukisalongis keelatud ka geelid, pastad ja aerosoolid, s.t hambapastad, juuksegeelid, kreemid, deodorandid ja habemeajamisvaht, samuti toiduained, mis ei ole tahkel kujul.

Kas ka veepudelid jm joogipudelid on keelatud?
Jah, kui veepudel on suurem kui 100 ml, siis ei lubata seda läbi julgestuskontrolli.

Kas ravimid on lennuki salongis lubatud?
Jah, lennukis vajaminevaid ravimeid ja eridieettoite on lubatud käsipagasisse võtta, kuid need kuuluvad kõik läbivaatamisele julgestuskontrollis. Soovitame pakkida ravimid (sh vedelad ravimid) nii, et neid oleks lihtne kõiki korraga julgestustöötajale esitlemiseks kotist välja võtta.

Kas beebitoitu tohib käsipagasis vedada?
Jah, reisil vajaminevat beebitoitu on lubatud viia läbi julgestuskontrolli. Toitudest võetakse proov, seega soovitame need pakkida nii, et neid oleks lihtne julgestustöötajale näidata. Pakendeid võidakse avada.

Kas võin vedelike jaoks kasutada oma kilekotti?
Jah, see on soovitatav. Kilekott peab olema läbipaistev, korduvsuletav ja kuni üheliitrise mahutavusega. Sisu peab mahtuma korralikult plastkotti ja kott peab olema täielikult suletud.

Kas kontaktläätsede vedelik võib olla käsipagasis?
Soovitame läätsevedeliku pakkida registreeritud pagasisse. Kui vajad läätsevedelikku reisi ajal, siis peab selle konteiner olema väiksem kui 100 ml.

Kas käsipagasis tohib vedada nohu- ja köharohtu?
Jah, kui need on väiksemates kui 100 ml pakendites ning asuvad korduvsuletavas kuni liitrises plastikkotis. Kui lennureisi ajal neid ravimeid siiski ei vaja ei ole, soovitame need pakkida registreeritud pagasi hulka.

Kas kilu, räimed tomatis, leib, moos, mesi ja muud toiduained on käsipagasis lennukipardale lubatud?
Käsipagasis on lubatud vedada tahkeid toiduaineid või vedelaid toiduaineid, mille pakendid on väiksemad kui 100 ml. Soovitame pakkida toiduained registreeritud pagasi hulka.

Kas küünekäärid ja taskunoad on pardale lubatud?
Kui kääride või noa tera pikkus ei ületa 6 cm, siis võite käärid või ka taskunoa käsipagasisse võtta. Soovitame siiski kõik teravate servadega esemed või muud esemed, mis võivad olla ohuks lennuki meeskonnale või kaasreisijatele, pakkida registreeritud pagasisse.

Kas Tartu Lennujaam on ainuke jaam, kus kohaldatakse nii karme reegleid?
Ei, lennueelne julgestuskontroll hõlmab nii reisijate kontrolli kui ka pagasi läbivalgustust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 300/2008 kehtestatud nõuetele ning seda viiakse läbi kõigis liikmesriikides ühtmoodi.

Mis juhtub nende vedelike või muude keelatud esemetega, mis julgestuskontrolli käigus leitakse?
Keelatud esemed või vedelikud võib reisija jätta julgestustöötajale, kes viib need hävitamisele.